15,500
2017-2-13
V Lomanošah prodamo gradbene parcele različnih velikosti, namenjene stanovanjskim in/ali poslovnim stavbam. Parcele ležijo JZ od glavne ceste Zg. Radgona-Radenci. Stanovanjska gradnja mora biti praviloma podolgovate tlorisne oblike, dovoljena je tudi v obliki črke L, U in T. Tlorisna oblika mora biti prilagojena velikosti parcele in legi funkcionalnega zemljišča. Višina individualnih stanovanjskih objektov ne sme presegati 1 etaže nad terenom z izrabljenim podstrešjem. Elektrika in lastni vodnjak sta na parceli št. 4. Za parcele označene na mapni kopiji s številko 4, 5, in 6 bo dokončna parcelacija narejena, ko bo znan kupec. Možno je odkupiti celotno posest, ki obsega 6.825 m2 stavbnega zemljišča in 2.139 m2 kmetijskega zemljišča (gozd) za 120.000 € oziroma po dogovoru. vpisano v zemljiško knjigo priključek za elektriko
Večoglasi.si
Naročite se posodobitve iskalne poizvedbe po e-pošti:
Gornja Radgona, Lomanoše