Complain
Nepremičnine, ki so predmet prodaje predstavljajo tri parcele vse k.o. 2306 Rožna dolina. Skupna površina parcel znaša 5.247 m2 in tvorijo skupaj skoraj pravilen pravokotnik, katerega ena od krajših stranic (severna) meji na regionalno cesti. Na vzhodni strani je redko naselje družinskih hiš, na jugu in zahodu pa je kmetijsko področje. Poleg uvoza z regionalne ceste na asfaltirano parkirišče (1) pred glavnim objektom (2) je dostop tudi po makadamski cesti, ki je v lasti sosedov (7). Služnost ni vpisana v zemljiški knjigi. Po tej poti je dostop do področja južno od glavne ceste. Na delu parc. št. 778/8 je zgrajen poslovni objekt (2), del te parcele in parc.št. 778/2 pa predstavljata funkcionalno zemljišče k objektu, na katerem so dovoz, parkirna mesta, zelenice in manipulativne površine. Na parc. št. 778/9 je zgrajen pomožni objekt (drvarnica, ropotarnica), ki je bil verjetno gradbiščna baraka. Glavni objekt (2), je stavba št. 87 k.o. 2306 Rožna dolina, na naslovu Vipavska cesta 132, Nova Gorica. Po izmerah cenilca je površina objekta 684,45 m2. Objekt je delno podkleten (vzhodni del). V kletnih prostorih so bili pomožni, skladiščni prostori in kotlarna. V pritličju so bili gostinski prostori, garaža in prostori savne v nadstropju pa stanovanjski prostori in na najvzhodnejšem delu fitnes. Objekt je bil očitno večkrat preurejen, prilagajali so ga tržnim razmeram in se je v času eksploatacije spreminjala uporaba posameznih skupin prostorov. Glavni gostinski objekt ima klasične instalacije elektrike, vodovod in radiatorsko centralno ogrevanje na kurilno olje. Objekt že več kot pet let ne obratuje kot gostilna in kot gostilna niti ni v uporabnem stanju. Odstranjena je praktično vsa, zlasti ključna gostinska oprema (kuhinjska). V uporabi je le stanovanjski del. Gospodarski objekt (3), stavba št. 88 k.o. 2306 Rožna dolina, je bil v osnovi verjetno gradbiščna baraka, zgrajena okrog leta 1973. Pritličen nizek objekt pravokotne oblike velikosti 3 m x 14,38 m in površine 43,14 m2 (izmere cenilca). Objekt je dotrajan in nefunkcionalen. Parkirišče (1) je asfaltirano parkirišče na ploščadi med cesto in vhodom v objekt. Parkirišče je opremljeno z odvodnjavanjem, razsvetljavo in hortikulturno urejenim okoljem. Park (8) oz. travnik je v zaledju glavnega objekta. Jugozahodno od glavnega objekta (2) je ploščad, na kateri je bil očitno nekoč zgrajen nadstrešek (5), katerega sedaj ni več, saj je bil porušen.. Objekt »ŽAR« (4) je 38,50 m2 velik in »na črno«, pred približno sedmimi leti zgrajen objekt v sklopu porušenega nadstreška (5. Pritličen objekt pravokotnega tlorisa z enim prostorom, v katerem je strežni pult in peči za peko na žaru. Tlorisna velikost, povzeta iz portala PISO, MO Nova Gorica, znaša 38,50 m2. Objekt (6) - paviljon za glasbenike je pritličen, »na črno« zgrajen objekt, nekoč pritiklina pomožnega objekta (5), masivno grajen, pravokotne oblike, opremljen z instalacijo elektrike. Zaradi nelegalne gradnje vrednost vprašljiva. Tlorisna velikost je 15 m2, prav tako povzeta s portala PISO, MO Nova Gorica. Objekta (4) in (6) sta nelegalni gradnji, ki pa jih je najverjetneje mogoče legalizirati.
Poslovno stanovanjski objekti - Vipavska cesta 132, 5000 Nova Gorica,Goriška
342.000 €
17. 10. 2018
17. 10. 2018
Večdrazbe123.com
Poslovno stanovanjski objekti - Vipavska cesta 132, 5000 Nova Gorica,Goriška
Nepremičnine, ki so predmet prodaje predstavljajo tri parcele vse k.o. 2306 Rožna dolina. Skupna površina parcel znaša 5.247 m2 in tvorijo skupaj skoraj pravilen pravokotnik, katerega ena od krajših stranic (severna) meji na regionalno cesti. Na vzhodni strani je redko naselje družinskih hiš, na jugu in zahodu pa je kmetijsko področje. Poleg uvoza z regionalne ceste na asfaltirano parkirišče (1) pred glavnim objektom (2) je dostop tudi po makadamski cesti, ki je v lasti sosedov (7). Služnost ni vpisana v zemljiški knjigi. Po tej poti je dostop do področja južno od glavne ceste. Na delu parc. št. 778/8 je zgrajen poslovni objekt (2), del te parcele in parc.št. 778/2 pa predstavljata funkcionalno zemljišče k objektu, na katerem so dovoz, parkirna mesta, zelenice in manipulativne površine. Na parc. št. 778/9 je zgrajen pomožni objekt (drvarnica, ropotarnica), ki je bil verjetno gradbiščna baraka. Glavni objekt (2), je stavba št. 87 k.o. 2306 Rožna dolina, na naslovu Vipavska cesta 132, Nova Gorica. Po izmerah cenilca je površina objekta 684,45 m2. Objekt je delno podkleten (vzhodni del). V kletnih prostorih so bili pomožni, skladiščni prostori in kotlarna. V pritličju so bili gostinski prostori, garaža in prostori savne v nadstropju pa stanovanjski prostori in na najvzhodnejšem delu fitnes. Objekt je bil očitno večkrat preurejen, prilagajali so ga tržnim razmeram in se je v času eksploatacije spreminjala uporaba posameznih skupin prostorov. Glavni gostinski objekt ima klasične instalacije elektrike, vodovod in radiatorsko centralno ogrevanje na kurilno olje. Objekt že več kot pet let ne obratuje kot gostilna in kot gostilna niti ni v uporabnem stanju. Odstranjena je praktično vsa, zlasti ključna gostinska oprema (kuhinjska). V uporabi je le stanovanjski del. Gospodarski objekt (3), stavba št. 88 k.o. 2306 Rožna dolina, je bil v osnovi verjetno gradbiščna baraka, zgrajena okrog leta 1973. Pritličen nizek objekt pravokotne oblike velikosti 3 m x 14,38 m in površine 43,14 m2 (izmere cenilca). Objekt je dotrajan in nefunkcionalen. Parkirišče (1) je asfaltirano parkirišče na ploščadi med cesto in vhodom v objekt. Parkirišče je opremljeno z odvodnjavanjem, razsvetljavo in hortikulturno urejenim okoljem. Park (8) oz. travnik je v zaledju glavnega objekta. Jugozahodno od glavnega objekta (2) je ploščad, na kateri je bil očitno nekoč zgrajen nadstrešek (5), katerega sedaj ni več, saj je bil porušen.. Objekt »ŽAR« (4) je 38,50 m2 velik in »na črno«, pred približno sedmimi leti zgrajen objekt v sklopu porušenega nadstreška (5. Pritličen objekt pravokotnega tlorisa z enim prostorom, v katerem je strežni pult in peči za peko na žaru. Tlorisna velikost, povzeta iz portala PISO, MO Nova Gorica, znaša 38,50 m2. Objekt (6) - paviljon za glasbenike je pritličen, »na črno« zgrajen objekt, nekoč pritiklina pomožnega objekta (5), masivno grajen, pravokotne oblike, opremljen z instalacijo elektrike. Zaradi nelegalne gradnje vrednost vprašljiva. Tlorisna velikost je 15 m2, prav tako povzeta s portala PISO, MO Nova Gorica. Objekta (4) in (6) sta nelegalni gradnji, ki pa jih je najverjetneje mogoče legalizirati.
We at Flatfy use cookies to improve quality of your overall browsing experience. By using our services you agree to our use of cookies.Learn more