1,960,000
2018-1-23
Zemljišči v skupni izmeri 11.870 m2 sta locirani na edinstveni lokaciji ob glavni cesti Kranj – Brnik, v neposredni bližini Letališča Jožeta Pučnika na Brniku. V naravi predstavljata nezazidani z gozdom porasli stavbni zemljišči. V obcestnem delu je manjši del zemljišč predviden za ureditev parkovnih površin in cest. V skladu z veljavnim občinskim prostorskim načrtom je območje, kjer se nahajata zemljišči namenjeno razvoju gospodarske cone ob letališču (storitvene, proizvodnje dejavnosti, itd.). Cena za zemljišči znaša: 1.960.000 € + pripadajoči davek Več informacij lahko pridobite na elektronskem naslovu *** ali na telefonskih številkah 04 279 18 00 in 041 652 494.
Večnepremicnine.si21.com
559.36 m²
850,000
2017-11-16
Prodamo pisarniške poslovne prostore površine 559, 36 m2 na aerodromu Brnik, v 1. nadstropju poslovne stavbe »Catering«, karakteristik K + P + III, zgrajeni leta 1990, na naslovu Zgornji Brnik 130 O, Brnik-aerodrom, št. stavbe 1356 k.o. 2118-Cerklje, stoječi na parc. št. 1381/139 k.o. 2118-Cerklje, s pripadajočim deležem na stavbišču. Stavba ni etažirana, zemljiškoknjižno stanje ni usklajeno z dejanskim; na celotnem območju letališča je kot zemljiškoknjižni lastnik vknjižena Republika Slovenija, ki je v korist družbe Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o., ustanovila stavbno pravico za obdobje do 01.01.2054.
Večbolha.com
Naročite se posodobitve iskalne poizvedbe po e-pošti:
Zgornji Brnik