opis Na odlični lokaciji ob Celovški cesti oddamo poslovni prostor, ki se nahaja v pritličju lepo vzdrževane stavbe. Parkirišče je na voljo pred stavbo. Vabljeni na ogled. On a great location by Celovška road commercial space, located on the ground floor of well maintained building. Parking is available in front of the building. You are invited to visit.
18. 03. 17 23:39 nepremicnine.si21.com
75.0 m²
850 €
opis Oddamo urejene pisarniške prostore za Bežigradom. Prostori sestojijo iz treh pisaren pregrajenih z montažnimi stenami tako, da je prostor prilagodljiv potrebam najemnika. Prostori imajo lasten dostop neodvisen od stavbe. Stavba je opremljena z vso potrebno infrastrukturo. Zagotovljena oziroma rezervirana parkirna mesta za zapornico. Bližina severne ljubljanske obvoznice. Energetska izkaznica v izdelavi. Vseljivo po dogovoru! Pogoj najemodajalca je, da najemnik prevzame del plačila agencijske provizije in sicer v višini ene najemnine + 22% DDV. Business premises for rent in Bežigrad - LJ. Premises consist of three offices divided by precast walls so that the space is adjustable to the needs of tenant. Premises have their own independent access from the building. The building is equipped with all necessary infrastructure. Reserved parking places. Proximity to the northern Ljubljana ring road. Available upon request! Agency commission in amount of one monthly rent + 22% VAT is charged.
10. 03. 17 13:37 nepremicnine.si21.com
45.0 m²
390 €
opis ZG. KAŠELJ , 60 m2, 2-sobno, zgrajeno l. 1982, adaptirano l. 2016, mansarda, zelo prostorno in svetlo dvosobno stanovanje v samostojni hiši, primerno za par, balkon (7 m2), popolnoma opremljeno, mir zagotovljen, vseljivo takoj, oddamo. Cena: 420,00 EUR/mes Stanovanje obsega : predprostor, spalnica, wc-kopalnica, kuhinja z jedilnico in izhodom na balkon ter dnevno-bivalni prostor z izhodom na balkon. Na voljo za uporabo še dodaten balkon za sušenje perila in pa shramba. Stroški v poletnem času so cca. 50€ na mesec, v zimskem času pa cca. 100€ na mesec. Parkirno mesto zagotovljeno pred hišo. Pogoji najema: sprotno plačilo najemnine in stroškov, varščina v višini enomesečne najemnine, plačilo agenciji za storitve posredovanja v višini enomesečne najemnine. DIAMANT NEPREMIČNINE d.o.o. - Šmartinska cesta 134a - Ljubljana Za več informacij o predmetni nepremičnini pokličite na tel . 064 22 99 22 ali 01 292 60 22, , pisarna družbe DIAMANT NEPREMIČNINE d.o.o. in se dogovorite za sestanek z osebnim nepremičninskim svetovalcem. V primeru prodaje Vaše nepremičnine pokličite v pisarno družbe na številko 064 22 99 22 ali 01 292 60 22, in se dogovorite za termin sestanka. Ker si zaslužite najboljše!
9. 03. 17 15:07 nepremicnine.si21.com
2 sobi
60.0 m²
420 €
opis Na frekventni lokaciji Poljanske ceste v centru Ljubljane oddamo sodoben poslovni objekt v skupni izmeri 1000 m2. Objekt je bil zgrajen leta 2009 in obsega tri etaže – klet, pritličje in nadstropje. Tik ob objektu je več lastniških parkirnih mest, dostopen je tudi s kombijem in tovornim vozilom. Objekt je primeren za različne storitvene dejavnosti, trgovino s skladiščem, predstavništva in sprejeme, izobraževalne dejavnosti, organizacije seminarjev ipd. Za dolgoročnejše najeme (nad 5 let) je mogoče objekt prilagoditi specifičnim potrebam najemnika. Na vzhodni strani pritličja je 5 pisarn (8,80 m2, 9,45 m2, 9,50 m2, 12,55 m2 in 19,90 m2) ter večji prostor (22,45 m2), ki lahko služi kot velika sejna soba. Iz sejne sobe in dveh pisarn je mogoč izstop na zunanji vrt. Na nasprotni strani hodnika vzhodnega dela pritličja se nahajajo WC, sanitarije s stoječim tušem in čajna kuhinja. Zahodni del pritličja obsega prostor v izmeri 85,80m2 in je lahko namenjen skladiščenju ali prevzemu blaga. Dostop je iz parkirišča z avtomatskimi dvižnimi vrati na daljinsko upravljanje. Po potrebi se ta vrata lahko predelajo v zastekljen vhodni portal in prostor se lahko uporabni za razstavni prostor, sprejemnico ali kaj drugega, odvisno od zahteve vaše dejavnosti. Ta prostor ima WC in dostop do čajne kuhinje. S stopnišča, ki vodi v nadstropje, vstopimo v predprostor, ki ločuje vzhodno od zahodne strani nadstropja. Vzhodna stran nadstropja obsega velik, svetel prostor v skupni izmeri 85,75 m2 (za najmanj 14 delovnih mest) ter manjšo pisarno, ki lahko služi kot mala sejna soba v izmeri 8,54 m2. Pisarniški prostor na zahodni strani nadstropja je z montažno steno razdeljen na dva dela po cca. 42 m2. V vsakem prostoru je možno zagotoviti najmanj po 6 delovnih mest. Iz vseh prostorov je mogoč izstop na balkona, ki se nahajata tako na vzhodni kot na zahodni strani objekta. V celotnem nadstropju sta dva WC-ja, ene sanitarije s stoječim tušem in čajna kuhinja. Klet obsega osrednji garažni in/ali skladiščni prostor v skupni izmeri 439,18 m2(za najmanj 12 parkirnih mest), 4 manjše zaprte prostore (po cca. 13 m2), ki se nahajajo v vogalih kleti, ter prostor ob rampi (55,30 m2), ki je lahko namenjen kolesarnici ali hišnikovemu kabinetu, saj je opremljen s priročnim in vrtnim orodjem. Iz varnostnih razlogov je vstop v ta prostor mogoč le od zunaj in z identifikacijsko kodo. Klet je v celoti ogrevana (vključno s kolesarnico). Opremljena je z več 10 internetnimi priključki, kar omogoča uporabo kleti tudi za laboratorijske namene ali preizkuse. (To je trenutna namembnost kleti). V klet vodi rampa. Garažna vrata se odpirajo avtomatsko s pomočjo daljinskega upravljalca. Za manipulacijo blaga je na voljo tudi lastniški viličar Jungheinrich Triplex. Prostor okoli objekta je ograjen. Parkirišče pred objektom varujejo avtomatska vrtna vrata, ki se odpirajo z daljinskim upravljalcem oz. z vnosom identifikacijske kode. Pred objektom je na voljo najmanj 7 parkirišč. Ob objektu je urejena zelenica, ki nudi dovolj prostora za uradne sprejeme ali druženja. Računalniške in telefonske instalacije v vseh prostorih, soba s komunikacijsko omaro in 202 internetnima priključkoma, ki omogočajo žično povezavo do vseh elektronskih naprav po celem objektu, dostop do interneta preko optike Telekoma Slovenije ali T-2 (po izbiri), kontroliran vstop v vse prostore z vnosom identifikacijskih kod, protivlomna vrata, videofon, videonadzor ter alarmni sistem povezan z RIVAL VTS varovanjem, klima naprave, ogrevanje na zemeljski plin, avtomatska garažna in vrtna vrata na daljinsko upravljanje, avtomatski namakalni sistem za zalivanje zelenice. V bližini se nahajajo: Trgovska centra (Mercator in Hofer) /250 m/ Postaja mestnega avtobusa (št. 5 in 13) /100 m/ Center mesta – hoteli, banke /2 km/ Restavraciji (Grad Kodeljevo, Gostilna pri Jovotu) /750 m/ Nakupovalno in poslovno središče BTC /4 km/ Oddaljenost od avtoceste /4 km/ Rekreacijski park Kodeljevo /700m/ Zanimivosti: Ljubljanski grad, staro mestno jedro, nebotičnik, tromostovje … /2 km Lepo vabljeni k ogledu! At frequent location on Poljanska cesta in the center of Ljubljana modern office building in a total size of 1,000 sqm. The facility was built in 2009 and comprises three floors - basement, ground floor and first floor. Right next to the house is more parking places, is available also with a van and a truck. The house is suitable for a variety of service activities, trade with warehouse, offices and receptions, educational activities, organization of seminars and the like. For long-term lease (over 5 years) it is possible to object to adapt to the specific needs of the tenant. On the east side of the ground floor it has 5 offices (8,80 sqm 9,45 sqm 9,50 sqm, 12,55 sqm and 19,90 sqm), and a larger space (22.45 sqm), which can serve as a large meeting room . From the meeting room and two offices is a possible exit to the outdoor garden. On the opposite side of the corridor of the eastern part of the ground floor are a toilet, bathroom with standing shower and a kitchen. The western part of the ground floor comprises a space measuring 85,802 sqm and may be intended for the storage or receipt of goods. Access is from the parking lot with automatic hatch on the remote control. If necessary, the door can be transformed in a glazed entrance portal and the space can be useful for exhibition space, reception or something else, depending on the requirements of your business. This room has a toilet and access to a kitchen. The staircase leading to the first floor, we enter the hall, which separates the east from the west side of the floor. East side floor comprises a large, bright room in a total size of 85.75 m2 (for at least 14 posts) and a small office that can serve as a small meeting room measuring 8.54 sqm. Office space on the west side of the floor of the mounting wall is divided into two parts after approx. 42 sqm. In every room it is possible to provide at least 6 jobs. Out of all the places it is possible to exit to the balcony, which are located both on the east and on the west side of the building. The entire floor has two toilets, one bathroom with standing shower and a kitchen. Basement comprises a central garage and / or storage space in a total size of 439.18 sqm (for a minimum of 12 parking spaces), four small enclosures (after approx. 13 sqm), which are located in the corners of the basement space, and the ramp (55, 30 sqm), which can be reserved for a bicycle shed or janitors Cabinet, because it is equipped with a convenient and garden tools. For safety reasons, the entry into the space is only possible from the outside and with an identification code. The basement is completely heated (including a bicycle). It is equipped with over 10 Internet connections, allowing the use of basement for laboratory purposes or tests. (This is the current destination of the basement). In the basement water ramp. The garage door opens automatically by remote control. For the handling of goods is also available equity truck Jungheinrich Triplex. The space around the building is fenced. Parking in front of the object protected by an automatic gate that can be opened by remote control or. by entering an identification code. Before the facility is available at least 7 parking. At the house is decorated lawn, which offers enough space for official receptions or gatherings. Computer and telephone installation in all rooms, Room with a communications closet and 202 internet connection, which enables a wired connection to all electronic devices throughout the facility, Internet access via fiber Telekom Slovenia or T-2 (optional), controlled entry to any premises by entering identification codes, security door, videophone, video surveillance and alarm system connected to the RIVAL VTS security, air conditioning, heating to natural gas, automatic garage and gate remote control, automatic irrigation system for watering lawns. Also nearby are: Shopping centers (Mercator and Hofer) / 250 m / City bus stop (no. 5 and 13) / 100 m / City Center - hotels, banking / 2 km / Restaurant (Castle Kodeljevo, Pri Jovotu) / 750 m / Shopping and business center BTC / 4 km / Distance to the highway / 4 km / Recreation Park Kodeljevo / 700m / Features: Ljubljana castle, the old town, skyscraper, Three Bridges ... / 2 km Hello and welcome to visit!
10. 03. 17 13:37 nepremicnine.si21.com
8.100 €
opis LJ. MOSTE, LESKOŠKOVA CESTA , 105 m2, pisarna, zgrajena l. 2001, 1/4 nad., vsi priključki, možno dodatno parkiranje, neopremljeno, internet, tel., klima, ogrevanje s CK, bližina mestnega potniškega prometa, bližina obvoznice, oddamo. Cena: 8,50 EUR/m2/mes Posredujemo pri oddaji prostora namenjenega opravljanju pisarniške dejavnosti. Pisarni sta zelo svetli, neopremljeni, v urejeni in tehnično varovani poslovni stavbi. Možen najem večjih površin, v skladu s trenutno zasedenimi kapacitetami. Pred stavbo je parkirišče kjer je možno najeti dodatna parkirna mesta, eno parkirno mesto je brez plačno. Ponudbeni pogoj lasnika : Plačilo za posredovanje se razdeli tako, da najemnik prevzame obveznost plačila v višini eno mesečne najemnine + DDV. SPOŠTOVANI, OBIŠČITE NAŠO NOVO SPLETNO STRAN. Izdelali smo jo izključno za vas, kjer vam lahko ob podatkih oglaševane nepremičnine, celoviteje predstavimo naš način dela, ki je usklajen z napotki GZS ZDNP katere člani smo.
10. 03. 17 13:52 nepremicnine.si21.com
105.0 m²
8 €
opis Na idilični lokaciji v Trnovem oddamo samostojno hišo skupne velikosti 208 m2, od tega bivalne 136 m2. Okoli hiše je 144 m2 zemljišča. Za notranjimi vrati je možnost parkiranja za dva avtomobila (enega za drugim) in enega pred hišo. Hiša je bila letos v celoti obnovljena in je večinoma opremljena. Hiša obsega kletni prostor velik 90 m2, pritličje v katerem je dnevna soba, kuhinja, kabinet in wc. V prvem nadstropju pa so tri spalnice in delovna soba v eni od spalnic ter kopalnica s straniščem. V tem nadstropju je tudi balkon s pogledom na Ljubljanski grad. V pritličju pred glavnim vhodom pa je pokrita terasa za prijetno druženje v toplejših mesecih. V neposredni bližini so šole, vrtci, banka, pošta, trgovine, sprehajalne poti, veliko naravnih in zelenih površin... Vabljeni k ogledu. In ideal location in Trnovo business premises of a total size of 208 sqm. Behind the inner door it is room for one parking space and two in front of the house. The house was completely renovated this year and is mostly equipped. The house has a large basement 49 sqm, ground floor where is large room, kitchen, office and wc. On the first floor there are three bedrooms and a work room in one of the bedrooms and bathroom with toilet. This floor has a balcony with a view of Ljubljana Castle. On the ground floor in front of the main entrance is a covered terrace. Nearby are schools, kindergartens, bank, post office, shops, walking trails, a lot of natural and green areas ... Take a look.
10. 03. 17 13:39 nepremicnine.si21.com
208.3 m²
1.600 €
opis Posredujemo pri oddaji poslovnega prostora v bližini obvoznice. Poslovni prostor se nahaja v dosegu vse potrebne infrastrukture (LPP, OŠ Koseze,tržnica, banka). Objekt je bil zgrajen leta 1992 ter obnovljen v letu 2005. Pred objektom so zagotovljena parkirna mesta (5), za poslovnim prostorom pa je še možnost parkiranja večjega vozila. Funkcionalna razporeditev poslovnega prostora - notranjost nudi možnost predelitev v manjše ali večje enote. Pri vhodu se nahaja večji prostor; možnost razstavno - izložbenega prostora skupaj s pultom. V nadaljevanju so sanitarije. V prostoru se nahaja tudi priročno skladišče v izmeri 19,40 m2. Talna obloga v skladišču je keramika. V zadnjem delu se nahaja manjši prostor - pisarna z lastnim vhodom. Možnost trgovine, razstavno prodajnega salona, ordinacije, pisarn, servisno prodajnega prostora. Mesečni stroški so 200 EUR (elektrika, voda, ogrevanje). Ponudbeni pogoj lasnika : Plačilo za posredovanje se razdeli tako, da najemnik prevzame polovično obveznost plačila za opravljeno posredovanje v višini eno mesečne najemnine + DDV. SPOŠTOVANI, OBIŠČITE NAŠO NOVO SPLETNO STRAN. Izdelali smo jo izključno za vas, kjer vam lahko ob podatkih oglaševane nepremičnine, celoviteje predstavimo naš način dela, ki je usklajen z napotki GZS ZDNP katere člani smo.
10. 03. 17 13:49 nepremicnine.si21.com
100.0 m²
800 €
opis Oddamo urejeno in v celoti obnovljeno vrstno hišo na Rudniku. Hiša sestoji iz pritličnega dela v katerem so dnevno bivalni del s kaminom, kuhinja, dnevni WC, spalnica z garderobo, splanica z izhodom na atrij, ločena soba z lastno kopalnico in lastnim izhodom (primerno za hišno osebje) in utility. V galeriji se nahaj spalnica z balkonom in kopalnico. V hiši je plinsko centralno ogrevanje tako talno kot radiatorsko. Hiša je klimatizirana. Iz bivalnega dela je dostop na urejen in sončen vrt (južna lega). Hiša se oddaja z opremljeno kuhinjo po dogovoru z lastnikom se lahko tudi opremi. Rezervirani dve parkirni mesti ter garaža. Nizki obratovalni stroški. Dovoljene domače živali. Varščina v višini dveh mesečnih najemnin. Vseljivo po dogovoru. Pogoj najemodajalca je, da najemnik prevzame del plačila agencijske provizije in sicer v višini ene najemnine + 22% DDV. Town house house in Rudnik for rent. House consists of ground floor with living area with fireplace, kitchen, toilet, bedroom with dressing room, bedroom with access to a patio, a separate room with its own bathroom and its own entrance (suitable for domestic staff) and utility. In the gallery there is a bedroom with a balcony and a bathroom. The house has gas central heating (floorheating and radiators). The house is airconditioned. Access to the sunny garden (southeren orientation) from living area. The house is for rent with equipped kitchen other fruniture negotiable. Two parking spaces and a garage reserved. Low operating costs. Pets allowed. Security deposit in the amount of two monthly rents. Available by agreement. Agency commission in amount of one monthly rent plus 22% VAT is charged.
10. 03. 17 13:27 nepremicnine.si21.com
160.0 m²
1.900 €
opis Na Tavčarjevi oddamo popolnoma opremljen poslovni prostor, ki obsega predsobo, pisarno, majhno kuhinjo in WC s tušem. Nahaja se v urejeni stavbi in je svetel ter izjemno miren.
16. 03. 17 15:04 nepremicnine.si21.com
50.0 m²
800 €
opis Oddamo moderno in v celoti opremljeno stanovanje, v zeleni okolici in v bližini celotne infrastrukture. Stanovanje se nahaja v novejšem bloku z dvigalom. Funkcionalna razporeditev prostorov obsega predsobo z garderobo, dnevno bivalni prostor s kuhinjo ter jedilnico z izhodom na večjo odprto teraso, večja spalnica z kopalnico, 2 otroški sobi, dodaten delovni kabinet v galeriji, ter ločeno kopalnico z wc-jem, klimatska naprava. Stanovanju pripadata tudi večja garaža v izmeri 69 m2 in dodatno parkirno mesto v podzemni garaži, vseljivo 1.4.2017. Za nepremičnino še ni bila pridobljena energetska izkaznica. Nepremičnina se oddaja za določen čas 11 mesecev z možnostjo podaljšanja. Pogoj najema: Stroški provizije za opravljeno storitev posredovanja se razdelijo na način, da najemnik plača provizijo v višini ene mesečne najemane +DDV. For rent modern and fully furnished apartment, in a green area and close to the entire infrastructure. The apartment is located in the newer block og flats with an elevator. Functional layout comprises an entrance hall with wardrobe, living room with kitchen and dining room with access to a larger open terrace, a large bedroom with bathroom, two children\'s rooms, an extra workroom in the gallery, and a separate bathroom with a toilet, air conditioning. Apartment belonging to a larger garage measuring 69 m2 and an additional parking space in the underground garage, available 1/4/2017. An Energy Performance Certificate has not yet been obtained for the real estate. Property is renting for a limited period of 11 months with possibility of extension. Rental condition: the cost of fee for the services of mediation is divided in such a way, that the tenant pays a commission equalling to one monthly rent + VAT.
10. 03. 17 13:29 nepremicnine.si21.com
4 sobe
143.3 m²
1.400 €
opis V Fužinah, na mirni lokaciji, s prekrasnim pogledom na Ljubljanico, oddamo prostoren poslovni prostor, s pripadajočimi parkirnimi mesti v okolici objekta. Zgrajeno l.1980, visoko pritličje, dostop po stopnicah, parkiranje možno v okolici objekta. Poslovni prostor obsega prostoren predprostor, kurilnico (zemeljski plin), ki se lahko preuredi v čajno kuhinjo ter tri pisarne, dve s pogledom na cesto ter ena s pogledom na Ljubljanico. Skupna izmera prostorov je 93,00 m2, optika, dvojna zaščita vrat, alarmna napeljava, klimatska napeljava, domofon, stroški so razmeroma nizki (ni upravnika). Na voljo za oddajo takoj, zaželeni resni in dolgoročni najemniki, ODLIČNA CENA! Dobra okoliška infrastruktura. Lepo vabljeni k ogledu. In Fužine, on a quiet location with a beautiful view of the river; spacious office space with associated parking spaces around the building. Built in 1980, located on the ground floor, access by stairs. Office space comprises a spacious entrance hall, boiler room (natural gas), which can be converted to a small kitchen, and three offices, two of the spaces are facing the street, another with a view of the river. Business premises are measuring 93,00 sqm in total. Optics, dual security doors, alarm installation, air conditioning installation, intercom, costs are relatively low. Available immediately, preferable long-term tenants, EXCELLENT PRICE! Good surrounding infrastructure. Welcome!
17. 03. 17 23:43 nepremicnine.si21.com
93.0 m²
650 €
opis Oddamo pisarniški prostori v novem poslovnem objektu na zelo lepi in lahko dostopni lokaciji. Pisarniški prostori se lahko prilagodijo po potrebi tako, da se velik open space predeli v manjše enote. Prostori so prisilno prezračevani, klimatizirani, opremljeni z računalniško mrežo, okna se odpirajo, ter so zasenčena z žaluzijami. V objektu je 180 parkirinih mest (garaža) cena 80€/pm/mesec, za obiskovalce je parkirišče 30 min brezplačno. V bližini je možno najeti zunanja parkirna mesta po nižji ceni. V neposredni je restavracija, lekarna in vrtec. Prostor je takoj vseljiv. Pogoj najema: Stroški provizije za opravljeno storitev posredovanja se razdelijo na način, da najemnik plača provizijo v višini ene mesečne najemine +DDV. For rent office space in the new office building on a beautiful location. Office space can be adapted, so that a large open space area can be divided into smaller units. Premises are forced ventilated, air-conditioned, equipped with a computer network, windows can be opened, and are equipped with blinds. The facility has 180 parking spaces (garage) at the price of 80€/pp/month, for visitor\'s parking is for 30 minutes free, after that they have to pay 1€/hour in the vicinity it is possible to rent outside parking spaces at a lower price. The ground floor has a restaurant and a kindergarten. The premises are available immediately. Conditions of renting: the cost of fees for the service mediation shall be divided in such a way that a Lessee pays a commission equaling to one monthly rent + VAT.
21. 03. 17 11:45 nepremicnine.si21.com
204.41 m²
2.044 €
opis V Župančičevi jami oddamo prostorno in svetlo 4-sobno stanovanje s 145m2. Obsega velik dnevno bivalni prostor s kaminom in izhodom na zastekljen balkon, kuhinjo z otokom in izhodom na drugi balkon. Glavno spalnico ter dve otroški sobi. Kopalnica z banjo in dodaten toaletni prostor. Stanovanje je delno opremljeno. V kleti objekta je možen najem parkirnih prostorov. Varščina v višini 2000eur. Vseljivo takoj. Vabljeni na ogled! In Župančičeva jama spacious and bright 3-bedroom apartment with 145 sqm. Comprises of a large living room area with fireplace and exit to the glassed balcony, kitchen with an island and the exit to the second balcony. The master bedroom and two children's rooms. Bathroom with bath tub and an extra toilet. The apartment is partially furnished. In the basement of the building it is possible to rent parking spaces. The security of 2000eur. Available immediately. You are welcome to visit!
9. 03. 17 15:09 nepremicnine.si21.com
4 sobe
114.0 m²
980 €
opis Oddamo kompletno opremljeno stanovanje, stanovanje obsega kuhinja z jedilnico in dnevna soba, 2 spalnici, 2 kopalnici, balkon, 2 parkirni mesti. Vseljivo po dogovoru oz od 1.3.2017 naprej. Stanovanje se nahaj na mirni lokaciji v bližini BTC-ja. Pogoj najema: Stroški provizije za opravljeno storitev posredovanja se razdelijo na način, da najemnik plača provizijo v višini ene mesečne najemane +DDV. For rent fully furnished apartment, the apartment includes a kitchen with dining room and living room, 2 bedrooms, 2 bathrooms, balcony, 2 parking spaces. Available by agreement or from 3.1.2017 onwards. The apartment is located in a quiet location in the vicinity of the BTC. Conditions of renting: the cost of fees for the service mediation shall be divided in such a way that a lessee pays a commission in the amount of one monthly rent + VAT.
17. 03. 17 15:07 nepremicnine.si21.com
3 sobe
83.1 m²
1.200 €
opis Posredujemo pri oddaji večnamenskega poslovnega prostora, ki se nahaja tik ob obvoznici na Letališki cesti. Bližina vse infrastrukture. Objekt je zelo lepo urejen z veliko parkirnih mest, ki so brezplačna. Okoli objekta je veliko zelenih površin. Prostori so nadstandardno urtejeni z lastnimi sanitarijami ( moški in ženski) in čajna kuhinja. Prostori so zelo svetli. Lastnik uredi prostor po želji stranke, možna razdelitev prostora po posameznih sklopih glede na potrebe stranke. Cena najema je variabilna, glede na zahtevnost končne postavitve in ureditve posameznih sklopov. Ponudbeni pogoj lasnika : Plačilo za posredovanje se razdeli tako, da najemnik prevzame obveznost plačila v višini eno mesečne najemnine + DDV. SPOŠTOVANI, OBIŠČITE NAŠO NOVO SPLETNO STRAN. Izdelali smo jo izključno za vas, kjer vam lahko ob podatkih oglaševane nepremičnine, celoviteje predstavimo naš način dela, ki je usklajen z napotki GZS ZDNP katere člani smo.
14. 03. 17 15:07 nepremicnine.si21.com
878.0 m²
11 €
opis Oddamo trisobno stanovanje na super lokaciji v novejši stavbi. Stanovanje se nahaja blizu BTC-ja. Hiter dostop do AC in do centra. Poleg stavbe je otroško igrišče, park, trgovine.. Stanovanje ima dve sobi, dnevnobivalni prostor, dve kopalnici. K stanovanju pripadata dve parkirni mesti v garaži. Stanovanje ima 68,2 m2 ter balkon 5,2 m2.
10. 03. 17 13:58 nepremicnine.si21.com
3 sobe
73.4 m²
800 €
opis Oddamo poslovni prostor na dostopni lokaciji na Ižanski cesti v Rakovniku. Prostori so zelo primerni za IT podjetje. Prostori obsegajo: vetrolov, 6 ločenih pisarn, skladišče/arhiv, prostor za čajno kuhinjo, sanitarije (m/ž). Prostori imajo alarmni sistem, IT mreža (optika). Nizki obratovalni stroški ker se obračunavajo po dejanski porabi na etažo (ogrevanje na zemeljski plin). Pred objektom je večje dvorišče namenjejno za parkiranje cca 15 vozil. V neposredni bližini mestni avtobus št.19 in 19b. Varščina v višini ene najemnine. Nepremičnina se oddaja za določen čas 11 mesecev z možnostjo podaljšanja. Vseljivo takoj. Pogoj najemodajalca je, da najemnik prevzame del plačila agencijske provizije in sicer v višini ene najemnine + 22% DDV. Business premises for rent in accessible location. It has: hall, 6 separate offices, warehouse / archives, kitchenette, toilets. Premise has an alarm system, IT network (optic). Low operating costs because they are charged by actual consumption (heating on gas). Infront the building is a large parking space for approx.15 cars. In the vicinity is city bus no.19 and 19b. The premise is available for a limited period of time, for 11 months, with the possibility of extending the contract for the same period of time. Sucurity deposit in amount of one monthly rent. Agency commission in amount of one monthly rent + 22% VAT is charged. Available immediately.
10. 03. 17 13:48 nepremicnine.si21.com
183.0 m²
1.464 €
opis Urejeni, svetli in z vsemi priključki opremljeni prostori se nahjajo v poslovni stavbi z recepcijo. Stavba se nahaja v industrijski coni Stegne. V objektu je dvigalo. Prostor obsega: 6 večjih predavalnic, 5-6 pisaren, vse stene so mavčne in se jih da prilagoditi najemnikovim potrebam. Parkirno mesto zagotovljen pred stavbo, 3 PM za zapornico (15 eur/mesec ) ob železnici (dodaten strošek 45 eur/mesec) Primerno za izobraževalne dejavnsoti. Ogrevanje na mestni toplovod. Obratovaslni stroški znašajo 2 eur/m2. Energetski razred: D. Vredno ogleda! Decorated, bright and with all attachments equipped rooms nahjajo in an office building with a reception. The building is located in the industrial area of the thigh. The house has an elevator. The room includes: 6 large lecture halls, 5-6 scribe, all the walls are plaster and can be adapted to the needs of tenants. Car parking is provided in front of the building, 3 PM gate (15 EUR / month) in the rail (additional cost 45 EUR / month) Suitable for educational dejavnsoti. Heating city central heating. Obratovaslni cost is 2 euros / m2. Energy class: D. Worth seeing!
14. 03. 17 23:40 nepremicnine.si21.com
900.0 m²
7.200 €
opis Meščanski, reprezentančni in svetli prostori se nahajajo na ekskluzivni lokaciji v prvem nadstropju s pogledom na gostilno Figovec. Poslovne prostore bi bilo možno uporabljati tudi kot stanovanje za max. 2 osebi ob sočasi uporabi kot poslovni prostor. Prostori so klimatizirani in opremljeni z IT mrežo. Upravnik stavbe je Spl. Parkiranje možno v novi garažni hiši na Kongresnem trgu, Primerno za zahtevnega najemnika (kulturni inštitut, veleposlaništvo, agencijo, predstavništvo, odvetniško pisarno .... ). Nepremičnina se oddaja za določen čas 11 mesecev z možnostjo podaljšanja in energetska izkaznica je v izdelavi. Pogoj najema: Stroški provizije za opravljeno storitev posredovanja se razdelijo na način, da najemnik plača provizijo v višini ene mesečne najemine +DDV. Bourgeois representation and bright rooms are situated on an exclusive location on the first floor overlooking the inn Figovec. Business premises could be used as a dwelling for max. 2 people with concurrent use as office space. The rooms are air conditioned and equipped with IT network. Warden building Spl. Parking possible in the new parking garage at the Congress Square, Suitable for the most demanding tenant (Cultural Institute, Embassy, ??Agency, agency, law office ....). Property is broadcast for a limited period of 11 months, renewable and energy performance certificate is being prepared. Rental Conditions: Costs of commission for the service mediation shall be divided in such a way that the tenant pays a fee equal to one month Emin + VAT.
18. 03. 17 23:41 nepremicnine.si21.com
50.0 m²
800 €
opis Posredujemo pri oddaji končne vrstne hiše, uporabne površine cca. 150 m2, ležeče na parceli velikosti 367 m2. Razporeditev prostorov: pritličje, 119 m2 uporabne površine- hodnik, utility, stranišče, dnevna soba, kuhinja, jedilnica, soba s kopalnico(tuš, WC, umivalnik), 2 spalnici, kopalnica (masažna banja, WC, umivalnik, bide) galerija, cca.30 m2 uporabne površine- velika soba s kopalnico (tuš, WC, umivalnik, bide) in izhod na delno pokrit balkon. Iz dnevne sobe je izhod na urejen vrt in na steklene stopnice, ki vodijo na galerijo. Hiši pripada tudi garaža (14,4 m2), odpiranje je daljinsko in 2 parkirna mesta za zapornico, ki se tudi daljinsko odpira. Ogrevanje je urejeno z etažno plinsko pečjo na mestni plin (talno ogrevanje je povsod, razen v spalnicah, kjer je radiatorsko) in preko klimatskih naprav. Hiša je varovana z alarmom in kamerami. Oddaja se skupaj z vso opremo ali brez, po željah najemnika. Predhodni najemniki so bili veleposlaniki in gospodarski predstavniki iz tujine. V neposredni bližini avtobusna postaja, Nakupovalno središče Rudnik in avtocestni priključek. Hiša se oddaja za obdobje krajše od enega leta, z možnostjo podaljšanja. POGOJI NAJEMA: plačilo tekoče najemnine (1900eur), varščina v višini 2 najemnin (3.800eur) in plačilo stroška nepremičninske družbe za posredovanje in pripravo najemne pogodbe ter izvedbe primopredaje v višini 1 najemnine + DDV. For rent town house, last in line, useful area 150m2, on plot in size 367m2. Layout: - ground floor has 119m2 – hallway, utility, toilet, living room, kitchen, dining room, room with bathroom (shower, toilet), two bedrooms, bathroom (massage bathtub, toilet) Gallery- 30m2 useful area- large room with bathroom (shower, toilet) and exit on partly covered balcony. From living room is exit on well-arranged garden and has glass stairs to gallery. House also has garage 14,4m2, remote controlled and two parking spaces on remote ramp. Heating is floor on gas and city glass (floor heating everywhere except bedrooms), air-conditioning, secured with alarm and cameras. Rentable furnished or by agreement. Close to bus station, shopping center and HW. Rental conditions: rent + security deposit two rents + agency commission one rent + VAT. Available in February. Rentable for one year (possible to extend).
10. 03. 17 13:49 nepremicnine.si21.com
120.0 m²
1.900 €
opis Posredujemo pri oddaji dveh, med seboj, povezanih pisarn s skupnim vhodom, arhivsko sobo in lastno kopalnico in ločenimi lastnimi sanitarijami. Pisarne so klimatizirane. Prostori so svetli, lega vogalna S - V, prostori niso hrupni - odmaknjeni so od obvoznice in vpadnice (prečudovit pogled na Šmarno goro in Kamniške Alpe), neopremljeni in vseljivi takoj. Odlična lokacija - križišče Dunajske in obvoznice. Možen najem parkirnih prostorov v garažni hiši. Ponudbeni pogoj lasnika : Plačilo za posredovanje se razdeli tako, da najemnik prevzame obveznost plačila v višini eno mesečne najemnine + DDV. SPOŠTOVANI, OBIŠČITE NAŠO NOVO SPLETNO STRAN. Izdelali smo jo izključno za vas, kjer vam lahko ob podatkih oglaševane nepremičnine, celoviteje predstavimo naš način dela, ki je usklajen z napotki GZS ZDNP katere člani smo.
10. 03. 17 13:37 nepremicnine.si21.com
86.0 m²
731 €
opis V centru mesta, na Rimski ulici, oddamo prostorno, popolnoma opremljeno 4-sobno stanovanje, s pripadajočim parkirnim mestov v garaži. Zgrajeno l.1969, delno prenovljeno l.2005, 4.nadstrppje (dvigalo), pripadajoča shramba, parkirno mesto v garaži pod blokom. Stanovanje ima izredno zanimiv tloris, obsega jedilnico in popolnoma opremljen kuhinjski del (J lega - pogled na Rimsko cesto), ločen WC, prostorno dnevno sobo z izhodom na ložo (4 m2 - J lega), 3 x popolnoma opremljene spalnice (postelje, garderobne omare, sedežni del) s pogledom na notranji atrijski del - S lega. Stanovanje nudi vse potrebno za udobno bivanje, domofon, internetni priključek (AMIS), skupna kolesarnica, ter sopuporaba prekrasne in prostorne terase na vrhu bloka, odlična okoliška infrastruktura. Ogrevanje (toplarna), stroški od 200,00 - 350,00 EUR pozimi. Vabljeni resni najemniki, oddaja se za daljše obdobje. lepo vabljeni k ogledu. In the city center, on the Rimska street; spacious, fully furnished 3-bedroom apartment, with associated parking space in the garage. Built in 1969 and partially renovated in 2005, located on the 4th floor (lift), associated storage. The apartment has a very interesting layout, comprising dining area and fully equipped kitchen area (south orientation), a separate toilet, a spacious living room with access to the loggia (4 sqm - facing south) 3 fully equipped bedrooms (beds, wardrobes cabinets) overlooking the indoor atrium (facing north). The apartment offers everything necessary for a comfortable stay, intercom, internet access (AMIS), shared bicycle storage and shared beautiful and spacious terraces on the top of the block, excellent surrounding infrastructure. Heating (heating plant), the cost are 200.00 up to 350.00 EUR per month. Long-term rent. Welcome!
17. 03. 17 23:43 nepremicnine.si21.com
4 sobe
124.1 m²
1.100 €
opis Oddamo poslovni prostor primeren za pisarne, gostinski lokal, nočni klub, trgovina, športno rekreativne dejavnosti, banka,... Prostore si najemnik skladno po dogovoru lahko prilagodi glede na njegove potrebe dejavnosti. Vsi priključki, sanitarije ter 4 parkirna mesta v garaži. Možen najem manjše velikosti 850m2. Prevzem po dogovoru. Pogoj najemodajalca je, da najemnik prevzame del plačila agencijske provizije in sicer v višini ene najemnine + 22% DDV. Business premises for rent, suitable for offices, restaurant, night club, shop, sports and recreational activities, bank, ... All connections, toilets and 4 parking places in the garage. All infrastructure in the vicinity. Available immediately. Agency commission in amount of one monthly rent + 22% VAT is charged.
10. 03. 17 13:48 nepremicnine.si21.com
16.616 €
opis Oddamo lepo, opremljeno še nevseljeno hišo na Orlah. Hiša ima tri etaže. V pritličju je hodnik, dnevna soba z izhodom na atrij, kuhinja z vso belo tehniko in jedilnim kotom, wc. V nadstropju sta spalnica in otroška / delovna soba ter kopalnica s kadjo. V polkleti je še ena mladinska soba / delovna soba, utility (pralni stroj), shramba, kopalnica s savno. Hiša je grajena s sodobno energetsko učinkovito tehnologijo-ogrevanje in hlajenje zagotavlja toplotna črpalka. Celotna hiša se ogreva preko talnega gretja. Parkirno mesto zagotovljeno za dva avtomobila pod nadstreškom. Domače živali dobrodošle. Lokacija zelo primerna za jubitelje narave, pohodnike in raj za gorske kolesarje. Do prve bus postaje je 3,5km, do priključka južne obvoznice 4km, do TPC Rudnik 4km, do centra 8km. Varščina v višini dveh mesečnih najemnin. Vseljivo takoj. Pogoj najemodajalca je, da najemnik prevzame del plačila agencijske provizije in sicer v višini ene najemnine + 22% DDV. New furnished house for rent in the nature of Orle. The house has three floors. The ground floor comprises a hallway, living room with access to a atrium, kitchen with all appliances and dining area, toilet. In the first floor are bedroom and children's / office and bathroom with bathtub. In the basement is another youth room / office, utility room (washing machine), storage, bathroom with sauna. The house is built with modern energy-efficient technology. Heating and cooling throught central heating pump. The entire house is heated via underfloor heating. Pets are allowed. Parking place provided for two cars under a carport. Location is perfect for nature lovers, hikers and mountainbikers. Distance to the first city bus is 3,5km, distance to the southern ring road 4km, shoping center Rudnik 4km and 8km distance to the downtown. Security deposit in the amount of two monthly rents. Available immediately. Agency commission in amount of one monthly rent plus 22% VAT is charged.
20. 03. 17 15:08 nepremicnine.si21.com
165.0 m²
1.300 €
Naročite se posodobitve iskalne poizvedbe po e-pošti:
Oddaja nepremičnine, Ljubljana
1 2 3 4 5 6