III. JAVNA DRAŽBA Poslovni kompleks na naslovu Melinci 86, Beltinci Poslovno proizvodni kompleks obsega starejši stanovanjski objekt, novejši poslovno -proizvodni objekt. Novejši objekt (leto gradnje 2006) obsega proizvodne in pisarniški prostore. V starejšem objektu zgrajenem leta 1960 pa se nahajajo pisarniški in stanovanjski prostori. Ob objektu je urejeno dvorišče in prizidek skladišč. Vsi objekti so med seboj povezani. Poslovni kompleks proizvodni prostori: 1.030 m 2 skladiščni prostori: 457 m 2 pisarniški prostori: 160 m 2 poslovno-stanovanjski prostori: 246 m 2 nadstrešnica: 210 m 2 Poslovni kompleks se prodaja kot celota. Javna dražba z zviševanjem izklicne cene je razpisana dne, 16.7.2018 ob 9:00 uri na naslovu Partizanska cesta 32, 2000 Mariboru ob 9.00 uri . Izklicna cena: 468.990 EUR Varščina: 20.000 EUR Poleg kupnine kupec plača tudi popravek odbitka davka na dodano vrednost, javne dajatve, stroške sestave prodajne pogodbe in druge morebitne stroške prodaje, ki so v zvezi s prodanim premoženjem in stroške prenosa oziroma izročitve predmeta prodaje. Varščino morajo dražitelji vplačati v korist stečajnega dolžnika na transakcijski račun št.: SI56 61000-0017352774 odprt pri Delavski hranilnici, s pripisom Namen nakazila: » varščina – Nepremičnine « en delovni dan pred datumom javne dražbe. Pri čemer velja, da je varščina plačana, če je znesek varščine do tega dne preknjižen v korist zgoraj navedenega transakcijskega računa. Ogled nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru z upraviteljem. Več informacij najdete v priloženem besedilu razpisa. Kontakt: Kristijan Anton Kontarščak Partizanska cesta 32, 2000 Mariboru T: 02 235 25 80 *** www.odvetnik-kontarscak.si
Pomurska, Beltinci, Melinci
468.990
13. 6. 2018
Večnepremicnine.si21.com
II. JAVNA DRAŽBA Stanovanjska hiša v Melincih Nepremičnina je se nahaja v vasi Melinci ob reki Muri v občini Beltinci v Prekmurju. Naprodaj je 50% solastniški delež pritlične hiše s 304 m 2 stanovanjske površine. Objekt stoji na 1.569 m 2 velikem zemljišču s parcelno številko 1223/9, k.o. 136 Melinci. V izvršilnem postopku se nepremična prodaja skupaj z zemljišči s parcelno številko 798 in 1203. Nepremičnine se bodo prodajale najprej kot celota, v kolikor ne bo zainteresiranega kupca za nakup celote, pa po posameznih parcelah. Hiša je bila zgrajena 2009 in ima 4 sobe, garderobo, kuhinjo, dnevni prostor z jedilnico in 30m 2 kopalnico z jacuzzijem, pralnico, shrambo, 35m 2 veliko garažo in 38m 2 terase. Nepremičnina ima vgrajen centralni sesalec za čiščenje in vzpostavljeno računalniško mrežo s serverjem, izveden video nadzor ter nameščeno alarmno napravo in javljalce požara. Ogrevanje je talno in s klimatom na toplotno črpalko (voda-voda). Izklicna cena: 66.953,38 EUR (50% ugotovljene vrednosti) Varščina: 13.390,67 EUR Ponudniki morajo najkasneje 3 delovne dni pred dražbo vplačati varščino na račun sodišča številka št. 01100-6964004550, sklicna št. 00 1142482. Javna dražba bo potekala dne 22.6.2018 ob 9.00 uri v prostorih Okrajnega sodišča v Murski Soboti, v razpravni dvorani številka 14. Vse informacije v zvezi z dražbo lahko dobite v izvršilni pisarni Okrajnega sodišča v Murski Soboti, v času uradnih ur. Kontaktni podatki Okrajno sodišče v Murski Soboti Sodnica Klaudija Zadravec Ščančar Slomškova ul. 21 9000 Murska Sobota T: 02 535 25 00 ***
Pomurska, Beltinci, Melinci
304.35 m²
66.953
13. 6. 2018
Večnepremicnine.si21.com
V Melincih se prodaja nepodkletena hiša zgrajena leta 1939. Hiša obsega predprostor, kopalnico s sanitarijami, kuhinjo z jedilnico, dve spalnici, otroško sobo ter shrambo katero je možno preurediti v manjšo sobo. Leta 2007 so bila vgrajena nova lesena termopan okna z roletami. Leta 1994 je bila narejena betonska plošča talna in na podstrešju. Leta 1994 je bila narejena centralna inštalacija ter priklopljena peč na olje. Ob hiši je gospodarsko poslopje v velikosti 68,60 m2 katero obsega kurilnico, sobo, dve kleti, garažo, svinjski hlev ter zunanje sanitarije. Zraven je še eno gospodarsko poslopje delno zidano in delno leseno postavljeno leta 1970 v velikosti 97,50 m2 katero obsega klet, sobo ter prostor za spravilo razne mehanizacije. Na parceli ki je delno ograjena je sadovnjak, za sadovnjakom pa se nahaja travnik. Leta 2017 je bil urejen priklop na kanalizacijo. Vpisano v ZK.
Pomurska, Beltinci, Melinci
72.1 m²
59.000
26. 9. 2017
Večnepremicnine.si21.com