V vasi Zgornje Bitnje, pet km oddaljenosti od Kranja, na robu naselja, ob gozdu, je naprodaj lepo, ravno zemljišče namenjeno gradnji stanovanjske hiše. Skupaj zemljišče obsega 1145 m2, možen pa je nakup dela v izmeri 529 m2, z dostopno potjo v izmeri 65 m2, ali celote. Zemljišče je pravilne oblike. Iz lokacijske informacije izhaja, da se zemljišče ureja z OPN Kranj, enota urejanja prostora Bitnje 20, k pripravi gradbene dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se lahko pristopi takoj.
Gorenjska
140
12. 4. 2018
Večkoncepti.si
Naročite se posodobitve iskalne poizvedbe po e-pošti:
Zgornje Bitnje